?

Log in

No account? Create an account
KODĖL? - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

KODĖL? [Apr. 16th, 2007|23:50]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Kraštinėm technikom.

Jau seniai, kreida kibi.

Daukšos (Senamiestis); fotografuota 2007 04 16
linkReply