?

Log in

No account? Create an account
Grybai - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Grybai [Apr. 17th, 2007|23:15]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , , ]

Klijai dar nebuvo pradėję džiūti, kai sekmadienį myniau Bokšto gatve viršun.

Fotografuota 2007 04 16.

Nuoroda: http://www.fotolog.com/atmadness/24589339 .

Kaip neprisiminsi http://www.ekosystem.org/photo/911304 .

Ledi atrodo, švelniai tariant, valdinga, daug kuo jinai man panaši į

http://www.imdb.com/title/tt0119698/ .

-----

Priemonės pasirinktos ir išbandytos, veikėjai užbrėžti. Gal Vilniuje prasidės didžiulis komiksas ant sienų
linkReply